Kokepåbud


22.09.2023, Dan

OPPDATERING fredag 22.09.23 kl. 15.15: 

Vi har nå fått svar fra laboratoriet og Mattilsynet har gitt deres klarsignal.

Derfor oppheves kokepåbudet i hele vårt vannforsyningsområde!

 

Vi har nå sendt SMS til alle eiere - Er det noen som fortsatt ikke har fått SMS, så skriv en e-post til oss.

 


 

OPPDATERING fredag 15.09.23 kl. 11.40: 

Det innføres kokepåbud for alle - Har du ikke fått hverken SMS eller E-post, så send oss en ny E-post. 


Vi har i en lenger periode hatt utfordringer med vannkvaliteten, som følge av de store mengder vann stormen Hans brakte med seg. I noen tilfeller oppstår utfordringene ikke under selve stormen, men i etterkant av følgevirkningene som disse gir.

 

Ved to av våre rutinemessige vannprøver på nett fant vi bakterier i vannet og sendte umiddelbart ut kokepåbud, som er i tråd med Mattilsynets veiledninger. Grunnen til at vi har kunne oppheve deler av forsyningen rundt Tomter var, at det dårlige vannet hadde forflyttet seg sørover mot Svartåsen basseng og Ringvoll område.

 

Nå er saken igjen den at det er oppdaget Koliforme fra Tomter og ned til Ringvoll. Vi er sikre på at opphavet er det samme og vi er nødt til å innføre kokepåbud på nytt.

Flere har etterspurt hva vi har gjort får å utbedre feilen:

 • Det holdes på med å utbedre en kum og lagt ny 150m drensledning. 
 • Det skiftes ut vann på Svartåsen basseng (for 2. gang).
 • Det har blitt foretatt en spyling på Ringvoll.
 • Det jobbes intens med å forbedre SMS og epost varslingssystemet, for at vi kan få bedre direkte varslinger ut til folk. Vi er veldig fornøyde med at folk har tatt kontakt med oss med på epost og lagt ved telefon nr., når de ikke har fått varsling, for da har vi kunne sjekke hvor feilen lå og hos hvem.

 

Grunnen til at det tar tid å få svar på vannprøvene er, at disse skal sendes til Oslo. Når først de er satt over til podning går det x-antall dager før vi får svar på diverse parameter. Vi vil etter denne hendelse gå i dialog med laboratoriet og finne en mer bærekraftig løsning, slik at beredskapsprøver som dette er kan gå raskere.

 

Vi innfører ikke kokepåbud for å genere noen, men for å være sikre på at drikkevannet er trygt og sikkert å drikke for alle. Vi beklager belastningen dette har medført.

Dere må bare holde ut litt ennå, til Koliformen er helt vekk fra vårt system.

   

Nye vannprøver blir tatt mandag den 18/09-23 og forventet svar er torsdag/fredag


OPPDATERING mandag 11.09.23 kl. 17.10: 

Vi har nå fått svar på vannprøvene vi tok torsdag forrige uke. De viser fortsatt for høye verdier, så kokepåbudet vedvarer for de som befinner seg sør for streken i vedlagt kart. Det er sendt ut ny SMS til de som er berørt. Nye vannprøver blir tatt tirsdag 12.09.23. Det vil bli sendt ut ny SMS når prøvesvar foreligger.


OPPDATERING onsdag 06.09.23 kl. 19:50:

Vi har nå fått svar på vannprøvene vi tok på mandag og deler av forsyningen vår får opphevet kokepåbudet. Grensen ses av vedlagt kart.
Det jobbes på spreng for å finne årsaken og redusere følgevirkningene.

Det er sendt ut ny SMS til alle.
Har du ikke fått SMS så skriv til våre epost på nytt og vi skal se om vi kan lokalisere feilen.

Det vil bli tatt 2 nye vannprøver i morgen torsdag.

Én på Svartåsen og én på Ringvoll. Det forventes svar på disse senest mandag.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

OPPDATERING tirsdag 05.09.23 kl. 15.00:

Det har kommet tilbakemelding fra laboratoriet om at prøvesvaret vil komme senest torsdag 07.09.2023. Inntil vi har fått svar må vannet kokes. 

 

Det er oppdaget to uregelmessigheter på vannprøver tatt på hovedforsyningen vår.
For å være sikre må alle abonnenter koke vann til drikke og matlaging, inntil ny beskjed gis.
Berørte abonnenter har fått SMS om dette.
Det vil bli tatt nye vannprøver på mandag. Kokepåbud opprettholdes inntil svar fra disse foreligger.

Kokeveiledning fra FHI: https://www.fhi.no/sm/drikkevann/rad/kokevarsel/


Hobøl Vannverk


08.09.2020, Christine Strømsæther

Hobøl Vannverk SA ligger i Indre Østfold kommune og forsyner innbyggerne i tettstedene Tomter, Elvestad og Ringvoll med mellomliggende områder med vann.

Hobøl Vannverk SA er et privat vannverk eid av brukerne. Selskapsformen er samvirkeforetak/samvirkelag. Selskapet er registrert i Brønnøysund.  

Dersom du ønsker kontakt med oss er vi å treffe på telefon 69 92 22 14

Vakttelefon etter kl. 16 og i helger: 90 58 20 84

 

Utskifting av vannmålere

Hobøl Vannverk er i gang med utskifting av gamle vannmålere. Det er flere grunner til å iverksette et slikt prosjekt. Vannmålere har begrenset levetid, spesielt med tanke på nøyaktigheten i målingene. Både for andelseier og vannverket er det avgjørende at målingene som utføres er korrekte. For å sikre enhetlig kvalitet og tilgang til samtlige vannmålere, er det besluttet at Hobøl Vannverk skal eie alle målerne som monteres. Arbeidet vil foregå fortløpende, men det vil gå flere år før samtlige målere er skiftet ut. Det vil i tillegg investeres i flere strategisk plasserte mengdemålere på ledningsnettet, for å kunne følge nøyere med på vannforbruket og lette arbeidet med å lokalisere lekkasjer. 

 


Informasjon


07.09.2023, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 69922214 eller dan@hobolvannverk.no

 


08.03.2022, Christine


Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke som følge av situasjonen i Ukraina, er det viktig å vite hvilke konsekvenser og beredskapsplaner som gjelder for drikkevannet vårt.

I WHOs rapport om radioaktivitet i drikkevann vurderes det som svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann vil utgjøre en langsiktig helserisiko etter en atomhendelse på grunn av fortynningseffekten.

Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 viste undersøkelsene at drikkevann fra overflatekilder ble lite påvirket av det radioaktive nedfallet. Alle grunnvannsprøver viste svært lave verdier. Det var behov for tiltak i enkelte matvarer fra landbruk, men ikke fra drikkevann.

Mattilsynet har ansvar for trygg mat gjennom hele næringskjeden og forvalter grenseverdiene for radioaktivitet i mat og drikkevann. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er kompetanseorganet for radioaktivitet og stråling og har overordnet ansvar for den norske atomberedskapen.

Både DSA ogsivilforsvarets målepatruljeteneste har ulike verktøy og ressurser for å overvåke miljøet, slik at det kan gis et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge.

DSA opplyser om at det i en krise vil være begrenset analysekapasitet og myndighetene vil måtte prioritere. Det er ikke lagt opp til at vannverkene skal sende prøver til analyse på eget initiativ i den akutte fasen av en atomhendelse. Vannverkene vil bli kontaktet dersom de skal måle vannet i denne perioden, med instrukser for hvordan dette skal gjøres.

Mattilsynet anbefaler også å merke seg hvilke deler av vannforsyningssystemet som foreløpig ikke er påvirket av hendelsen. Det kan for eksempel være trygt drikkevann i distribusjonssystemet, inkludert drikkevannsbasseng.

Hobøl Vannverk har i tillegg grunnvannsbrønner som generelt har vist seg å være godt beskyttet mot luftforurensning fra en akutt hendelse.

Vannverk som benytter overflatevann eller store grunnvannskilder vil normalt ikke behøve å måle nivået av radon fordi verdiene forventes å være svært lave.

  

Les mer i artikkel om Beredskapsplaner for drikkevann ved en atomhendelse fra Norsk Vann.05.05.2020, Christine


Varsel om beredskap ved Hobøl Vannverk SA i sammenheng med Covid-19 viruset

 

Hobøl Vannverk har i dag gjennomført et beredskapsmøte per telefon og justerer fra i dag vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

 

Følgende tiltak iverksettes derfor umiddelbart:

 

Mål: Unngå smitte av ansatte

 

Tiltak:

 • Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler
 • Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner

 

Mål: Unngå spredning av evt. smitte blant ansatte

 

Tiltak:

 • Jobber som krever at to (eller flere) ansatte jobber tett på hverandre settes på vent
 • De som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør dette
 • Håndsprit-dispenser montert i alle servicebiler
 • Dørhandtak, lysbrytere, servantbatteri, tastatur og andre berøringspunkter vaskes hver dag
 • Kun én person pr. servicebil
 • Felles morgenkaffe og lunsj unngås
 • Ingen oppmøteplikt på anlegget. Alle jobber selvstendig ut i fra egne avtaler med daglig leder
 • Alle avtaler som ikke anses som akutte vurderes utsatt.
 • Kontoret stenges for publikum. Enkeltavtaler må avtales på telefon i forkant

 

 

Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre andelseiere. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Vakttelefon (90 58 20 84) er selvfølgelig operativ som alltid.

 Evt. spørsmål rettes til 69 92 22 14